Terug
Gepubliceerd op 25/06/2024

2024_IP_00019 - Interpellatie van raadslid Jan Bergmans: Kiesbrieven WZC

Gemeenteraad
di 18/06/2024 - 20:15 Stadhuis - Foyer
Behandeld

Samenstelling

Aanwezig

Tom Arts, Voorzitter; Wim Dries; Anniek Nagels; Kathleen Parthoens; Erhan Yilmaz; Alessandro Cucchiara; Toon Vandeurzen; Karel Kriekemans; Yilmaz Kurtal; Sara Roncada; Ria Grondelaers; Michael Dhoore; Annita Laporte; Erik Gerits; Chris Janssens; Mehmet Kayacan; Marleen Vrancken; Yasin Kilic; Mustafa Harraq; Gianni Cacciatore; Jan Bergmans; Nawal Farih; Laura Olaerts; Cansu Pinarci; Jasper Olaerts; Geert Reyskens; Danny Kerkhofs; Stefano Ghiro; Sabine Hoeven; Chantal Coppens; Gaby Colebunders; Anna Boey; Rina Simons; Cindy Machiels; Caroline Antkowiak; Inge Paesen; Andy Reemers; Hassan Amaghlaou; Hilde De Wilde

Verontschuldigd

Zuhal Demir

Secretaris

Hilde De Wilde

Voorzitter

Tom Arts, Voorzitter
2024_IP_00019 - Interpellatie van raadslid Jan Bergmans: Kiesbrieven WZC 2024_IP_00019 - Interpellatie van raadslid Jan Bergmans: Kiesbrieven WZC

Motivering

Indiener(s)

Jan Bergmans

Gericht aan

Tom Arts

Tijdstip van indienen

do 13/06/2024 - 07:47

Toelichting

Ik kwam laatst tot de vaststelling dat in het WZC Mandana de niet-afgehaalde kiesbrieven en de ziekteattesten van de bewoners reeds de maandag voor de verkiezingen werden overgemaakt aan de administratie van de stad op vraag van de stad.

Ik stelde hierover reeds een schriftelijke vraag. Het antwoord hierop was zeker niet duidelijk.


Daarom volgende vragen opnieuw:

Gebeurt dit gegeven met akkoord van de rusthuisbewoner en/of familie?

Wat is de reden van deze maatregel?

Wat kan de bewoner doen wanneer hij alsnog wilt gaan stemmen?

Wat gebeurde er ondertussen met deze kiesbrieven?

Worden de kiesbrieven in andere WZC ook op voorhand opgehaald?

Bespreking

Antwoord

Zoals ook onze stedelijke coördinator verkiezingen jou al liet weten, worden alle oproepingskaarten verstuurd naar het domicilieadres van de kiezer. Voor de meeste inwoners van het woonzorgcentra is dat dus ook op adres van het woonzorgcentrum zelf. Om een en ander daar ook vlot te laten verlopen, hanteren ze bij de Genkse woonzorgcentra Mandana en Toermalien volgende werkwijze voor deze gedomicilieerde inwoners:

Op 16 mei (voor WZC Mandana) en 17 mei (voor WZC Toermalien) werd een brief met alle informatie over de verkiezingen en de verspreiding van de stembrieven op elke kamer gelegd en gemaild of verstuurd naar de zaakgelastigden of familieleden. In die brief werd aan de bewoners uitgelegd hoe en waar ze hun oproepingsbrief konden afhalen en waar ze moesten stemmen. Er werd ook uitgelegd hoe ze eventueel per volmacht konden stemmen en welke actie ze daarvoor moesten ondernemen. Tenslotte werd meegegeven dat – voor de bewoners die niet konden gaan stemmen – de huisarts op vraag van de familie een medisch attest zou afleveren. En om te vermijden dat al deze bewoners of hun familieleden zich naar het stadhuis moesten begeven, werd aangeboden deze brieven en attesten te verzamelen en in zijn geheel over te maken aan de stedelijke diensten. 

Voor bewoners waarvan de familie na herinnering niets had laten horen en waarvan men wist dat ze bedlegerig of niet wilsbekwaam zijn, heeft de dienstdoende arts een medisch attest getekend. 

Het is op vraag van de woonzorgcentra zelf (en dus niet van Stad Genk) dat zij de attesten gegroepeerd aan ons konden bezorgen. Wij staan dat natuurlijk toe en voegen deze attesten toe aan al de andere afwezigheidsattesten die wij voorafgaand aan de verkiezingen ontvangen.

Deze werkwijze werd bij vorige verkiezingen zo ook al gevolgd. 

Alle inwoners hebben dus – zoals ook iedere kiezer in heel Genk – te allen tijde de vrijheid gehad om te gaan stemmen, een volmacht te verlenen of zich in regel te stellen voor hun afwezigheid. 

‚Äč wo 19/06/2024 - 08:53