Terug
Gepubliceerd op 25/06/2024

2024_IP_00018 - Interpellatie van raadslid Gaby Colebunders: Parkeren zone Stalenstraat

Gemeenteraad
di 18/06/2024 - 20:15 Stadhuis - Foyer
Behandeld

Samenstelling

Aanwezig

Tom Arts, Voorzitter; Wim Dries; Anniek Nagels; Kathleen Parthoens; Erhan Yilmaz; Alessandro Cucchiara; Toon Vandeurzen; Karel Kriekemans; Yilmaz Kurtal; Sara Roncada; Ria Grondelaers; Michael Dhoore; Annita Laporte; Erik Gerits; Chris Janssens; Mehmet Kayacan; Marleen Vrancken; Yasin Kilic; Mustafa Harraq; Gianni Cacciatore; Jan Bergmans; Nawal Farih; Laura Olaerts; Cansu Pinarci; Jasper Olaerts; Geert Reyskens; Danny Kerkhofs; Stefano Ghiro; Sabine Hoeven; Chantal Coppens; Gaby Colebunders; Anna Boey; Rina Simons; Cindy Machiels; Caroline Antkowiak; Inge Paesen; Andy Reemers; Hassan Amaghlaou; Hilde De Wilde

Verontschuldigd

Zuhal Demir

Secretaris

Hilde De Wilde

Voorzitter

Tom Arts, Voorzitter
2024_IP_00018 - Interpellatie van raadslid Gaby Colebunders: Parkeren zone Stalenstraat 2024_IP_00018 - Interpellatie van raadslid Gaby Colebunders: Parkeren zone Stalenstraat

Motivering

Indiener(s)

Gaby Colebunders

Gericht aan

Tom Arts

Tijdstip van indienen

do 13/06/2024 - 07:04

Toelichting

 Zijn terrassen in de Stalenstraat wel een optie voor veiliger verkeer?

Op woensdag 5 juni 2024 kregen we te horen dat op de Stalenstraat er nieuwe permanente terrassen bijkomen. Stalenstraat in Genk krijgt extra permanent terras: "Om er te flaneren en elkaar te ontmoeten” | VRT NWS: nieuws.

In 2022 experimenteerde de stad al met een eerste terras in de Stalenstraat, om de buurt aangenamer te maken, en fietsers en voetgangers meer ruimte te geven. Volgens schepen van Economie Toon Vandeurzen (CD&V) was die test erg succesvol.

Op de website van stad Genk kan je het hele stappenplan volgen van de aanleg van deze terrassen. Terrasinterventie Stalenstraat - Stad Genk

Vragen:

 • Wat bedoelt Stad Genk precies met "een positieve evaluatie van het terras Limonata en dat die test erg succesvol was"? Graag hadden we antwoord op volgende vragen:
  • Wat houdt deze evaluatie in?
   • Wat is er precies gemeten ter hoogte van het terras Limonata?
   • Is de snelheid van de auto's gemeten in het rijvak voor het terras, naast het terras en achter het terras? In welke periode? Op welk moment van de dag? We merken dat er nog steeds hard gereden wordt naar de aanloop van dit terras. Dit is niet erg bevorderend voor het veiligheidsgevoel voor de mensen die willen gebruik maken van dit terras. Wat denkt de stad hieraan te doen? We zijn zeker niet tegen de aanleg van terrassen, maar als het gaat over de snelheid te minderen dan zijn snelheidsremmers toch effectiever op dit punt ter hoogte van het terras Limonata. Waarom is het idee van de snelheidsremmers van tafel geveegd?
   • Is er voldoende rekening gehouden met de veiligheid van het terras Limonata zelf? Er zijn in het verleden al bloembakken kapot of omver gereden die in de buurt stonden van het terras door autobestuurders die de bocht "misten". Bovendien is het niet leuk om op het terras auto's in volle vaart op u te zien afkomen die dan bruusk moeten afremmen en dan rakelings het terras passeren. Wat denkt Stad Genk hieraan te doen om dit punt te verbeteren? 
   • Is er rekening gehouden met de veiligheid van de fietsers die voorbij dit terras moeten passeren? Fietsers worden vaak bruusk ingehaald op dit punt van het terras. Indien er geen fietsers zijn, dan rijden de auto's vlak langs het terras, dus op het fietspad en dus rakelings langs het terras. Dat is toch niet veilig voor diegenen die op het terras een glaasje willen drinken. Wat denkt Stad Genk hieraan te doen om dit punt te verbeteren?
   • Is er rekening gehouden met de bussen die een heuse bocht moeten nemen om het terras te ontwijken? Wat denkt stad Genk hieraan te doen om dit punt te verbeteren?
   • Is er ook rekening gehouden met de buurtbewoners die de aanleg van de terrassen niet zo een goed idee vinden o.w.v. feit dat het terras op zich een onveilige situatie creëert. In het verleden hebben verschillende bewoners petities ingezameld juist om deze bezorgdheid te uiten. 
   • De nieuwe terrassen die gepland zijn op nrs 91 tot en met 99, garanderen niet dat er dan ook volk gaat zijn als je weet dat er een aantal handelszaken hiervan op korte termijn ophouden met hun zaak. Is het dan verstandig om die terrassen dan daar te plaatsen? 
   • Is er samengewerkt met de afdeling mobiliteit van de universiteit van Hasselt om het idee van het slim aanleggen van terrassen op de Stalenstraat te verifiëren om de snelheid te doen aanpassen rekening houdende met de veiligheid van voetgangers en fietsers? 
   • Wordt het terras Limonata nog aangepast?
   •  Is de bezettingsgraad van dit terras Limonata gemeten? We stellen vast dat er eigenlijk niet zoveel mensen hiervan gebruik maken? Limonata gaat van 's morgens 9 tot 15u open, na 15u zou er dus geen gebruik gemaakt worden van dit terras omdat Limonata dit terras van de stad huurt. Naast Limonata zijn er geen eetzaken die ook zouden gebruik kunnen maken van dit terras. Dat is eigenlijk wel jammer want dat betekent dat deze locatie voor een groot deel ongebruikt blijft en ook geen optie is voor fietsers die na 15u hun boterhammekes willen opeten op een (onveilig) terras. 
   • Het huurcontract van dit terras Limonata eindigt in december 2024. Is het de bedoeling dat dit terras blijft? Er wordt in verschillende artikels in het verleden gezegd dat dit een tijdelijk terras zou zijn. 
   • Is er rekening gehouden met het feit dat dit terras groter is dan enkel voor deze zaak bedoeld en hiermee ook het zicht onttrekt van aanpalende zaken, die trouwens geen gebruik mogen maken van dit terras omdat Limonata de enige huurder is van dit terras? 
 • Wat betreft de parkeerplaatsen. Stad Genk gaat er prat op dat er nu zo'n 500 parkeerplaatsen zijn en dat er gratis parkeerplaatsen zijn op slechts 3 min wandelen. Het probleem is dat als je een krant wil gaan halen of een snelle boodschap, dat mensen geen gebruik maken van die gratis parkeerplaats of omliggende plaatsen. Mensen plaatsen zich op de stoep met de 4 pinkers aan. Sommige zaken zijn heuse supermarkten en klagen dat ze weinig klanten hebben juist door gebrek aan parkeerplaatsen dichtbij. Niemand gaat met zijn winkelkar heel de stoep af om op die gratis parkeerplaats te geraken.  

Bespreking

Antwoord

Zoals je weet zetten we als stadsbestuur al lange tijd actief in op de ontwikkeling van onze bovenlokale handelsstraten. Zo ook in de Stalenstraat, waarbij we in een Vallei van Werelden ook verder willen inzetten op het voorzien van meer aangename verblijfsplekken in de straat. Vandaar het initiatief om destijds via een eerste proefopstelling ter hoogte van de nummers 15-19 een terras te bouwen. Het doel daarvan was meerzijdig. Naast de extra verblijfsruimte en dus ook het verhogen van verblijfskwaliteit in de Stalenstraat wilden we het te ‘snel’ rijden in de straat afremmen én de straat extra vergroenen en de link met de Stiemervallei versterken. Ondertussen zijn ook de werken gestart voor een tweede terrasinterventie ter hoogte van de nummers 91-99. 

Uiteraard werd de eerste interventie grondig geanalyseerd en even vanzelfsprekend werd ook nu weer in een participatief traject vooraf contacten gelegd met bewoners, handelaars en gebruikers van de Stalenstraat. 

Er werd van de eerste terrasinterventie een interne én externe evaluatie opgemaakt, o.a. ook via een bevraging bij de betrokken handelaars (via de afdeling economie) en via huisbezoeken bij de buurtbewoners (via de wijkmanager). De reacties zijn daar globaal genomen neutraal tot positief. Ik licht graag enkele aspecten van die evaluatie nader toe:

 Veiligheid van het terras

 De desbetreffende bloembakken zorgen voor de veiligheid van het terras. Bij het ontwerp is rekening gehouden met de bochtstralen van gemotoriseerd verkeer, zowel autoverkeer als busverkeer. Voor de fietsers wordt een duidelijke uniforme fietssuggestiestrook van thermoplastic met een opvallende rode kleur aangebracht op het wegdek. 

We zetten als stadsbestuur ook via andere initiatieven in op de (verkeers)veiligheid. Er werden in de Stalenstraat heel wat camera’s geplaatst. En we zetten ook actief in om patserwagens aan te pakken. 

Snelheid

 De ingreep heeft een snelheidsremmend effect. Er werden metingen uitgevoerd op twee plekken. Zowel de snelheid als de hoeveelheid verkeer werd gemeten. Uit de resultaten blijkt dat de snelheid hier zeker acceptabel is, al heb je ook hier helaas zoals ook elders een klein percentage van bestuurders dat toch nog altijd te hard rijdt. 

Daarnaast zetten we ook verder in op andere mobiliteitsmaatregelen. Zo streven we bij het binnenrijden van de Stalenstraat naar een poorteffect met duidelijke markeringen en borden om aan te geven dat je een zone 30 binnenrijdt. 

Parkeren

Het opheffen van een beperkt aantal parkeerplaatsen vormt geen probleem en wordt ook niet als negatief ervaren. De bezettingsgraad van de parkeerplaatsen op de middenberm in de Stalenstraat is minder dan 50%. Je kunt op iedere parkeerplaats in de Stalenstraat, ook die voor de krantenwinkel of supermarkt, een uur gratis parkeren. Daarnaast heb je nog honderden parkeerplaatsen op wandelafstand waar je permanent gratis kunt parkeren. 

Gebruik van het terras 

Het is voorlopig niet voorzien om het terras zelf daar aan te passen, want het vormt nog altijd een meerwaarde voor de Stalenstraat. Maar we bekijken wel om het gebruik ervan wel wat aan te passen. Immers, aangezien de ontbijtzaak daar maar open is tot 14 uur, blijft het terras inderdaad veel ongebruikt of wordt het oneigenlijk gebruikt, met soms ook wat onveiligheidsgevoel en sluikafval tot gevolg. Daar willen we mee aan de slag. We bekijken daarom met de huidige uitbater of we de overeenkomst kunnen openbreken opdat andere ondernemers en verenigingen van de straat of buurt ook gebruik kunnen maken van het terras buiten de uitbatingsuren van Limonata en hoe we dat allemaal vlot kunnen laten verlopen. Met kleine ingrepen proberen we ook de overlast te beperken. En uiteraard zal dit alles meegenomen worden in de finale evaluatie van het daar lopende traject.

Wat de nieuwe terrasinterventie betreft:

Ook hier zijn we vooraf eerst in overleg gegaan met de direct betrokken handelaars, die allen enthousiast waren over de ingreep. In een tweede fase werden alle handelaars en bewoners in de ruime omgeving uitgenodigd om de plannen te bekijken en te bespreken en ook in de algemene vergadering van de handelaarsvereniging werd dit nader toegelicht. 

Dit terras strekt zich ook uit over meerdere handelspanden, waardoor de impact op beleving groter zal zijn. En wanneer een zaak stopt, hopen we dat ook nieuwe ondernemers er zich snel thuis zullen voelen en deze interventie net extra kansen kan bieden. Immers, het gaat – zoals hierboven al gezegd – meer dan over een terrasopstelling alleen vooral over een aangenamere verblijfsomgeving. 

Binnen deze ruimte is ter hoogte van de bloemist ook plaats voor passanten en anderen die even willen uitrusten op nieuwe banken in de vorm van het logo van de Stalenstraat die daartoe besteld zijn. 

‚Äč wo 19/06/2024 - 08:49