Terug
Gepubliceerd op 25/06/2024

2024_IP_00017 - Interpellatie van raadslid Rina Simons: Afbouw personeel NMBS

Gemeenteraad
di 18/06/2024 - 20:15 Stadhuis - Foyer
Behandeld

Samenstelling

Aanwezig

Tom Arts, Voorzitter; Wim Dries; Anniek Nagels; Kathleen Parthoens; Erhan Yilmaz; Alessandro Cucchiara; Toon Vandeurzen; Karel Kriekemans; Yilmaz Kurtal; Sara Roncada; Ria Grondelaers; Michael Dhoore; Annita Laporte; Erik Gerits; Chris Janssens; Mehmet Kayacan; Marleen Vrancken; Yasin Kilic; Mustafa Harraq; Gianni Cacciatore; Jan Bergmans; Nawal Farih; Laura Olaerts; Cansu Pinarci; Jasper Olaerts; Geert Reyskens; Danny Kerkhofs; Stefano Ghiro; Sabine Hoeven; Chantal Coppens; Gaby Colebunders; Anna Boey; Rina Simons; Cindy Machiels; Caroline Antkowiak; Inge Paesen; Andy Reemers; Hassan Amaghlaou; Hilde De Wilde

Verontschuldigd

Zuhal Demir

Secretaris

Hilde De Wilde

Voorzitter

Tom Arts, Voorzitter
2024_IP_00017 - Interpellatie van raadslid Rina Simons: Afbouw personeel NMBS 2024_IP_00017 - Interpellatie van raadslid Rina Simons: Afbouw personeel NMBS

Motivering

Indiener(s)

Rina Simons

Gericht aan

Tom Arts

Tijdstip van indienen

wo 12/06/2024 - 15:00

Toelichting

Er zijn reeds verschillende tussenkomsten geweest over het station en de dienstverlening van de NMBS.

In 2019 reeds werd de slechte toestand van het station van Genk aangeklaagd.

Er is een actie geweest vanuit Vooruit en een overleg met de regiomanager van de NMBS, met positieve resultaten. De hygiëne verbeterde , toiletten waren open en er was meer toezicht.

Dit toezicht gebeurde vanaf toen door een onderstationschef en 2 toezichthoudende personeelsleden  in een vroege en late shift. Dit was een enorme verbetering, het gaf een veiliger gevoel en er was altijd iemand die men kon aanspreken.

Toestand op dit moment (op papier) : 1 onderstationsschef en2 toezichthoudende .

In praktijk is dit vaak maar 1 persoon of/en vaak niemand (door ziekte, heirkracht enz…is er vaak minder personeel aanwezig).


In het kader van het nieuwe vervoersplan gaat dit vanaf oktober helemaal veranderen, nl.:

- de functie van onderstationschef verdwijnt

- het toezichthoudend personeel wordt op Limburgs niveau gereduceerd van 20 personen tot 5 personen. Deze mensen gaan dan toezicht houden op basis van oproep!!!!

- personen met een beperking die assistentie nodig hebben moeten op voorhand een afspraak maken


In concreto houdt dit in dat we vanaf oktober een onbemand station hebben.

Hoe  de regelingen i.v.m. oproep van personeel gaat lopen is ons een raadsel.

Is dit te verantwoorden voor een centrumstad als Genk? 

Er werd een nieuw vervoersplan uitgewerkt met ( zogezegd) meer treinen , doch wij zien alleen maar afbouw: 

- nl. het schrappen van de piektrein 

- het inkrimpen van personeel, waardoor de aanwezigheid van personeel eigenlijk tot nul herleid wordt.


Wij denken dat een onbemand station tot heel wat problemen gaat leiden, denken we maar aan het onveiligheidsgevoel dat hierdoor ontstaat, vandalisme enz 

Als centrumstad is het niet meer dan evident dat wij een bemand station hebben.

Wij vragen dat de stad hieromtrent een duidelijke stellingname inneemt t.a.v. de NMBS, dit ook verder opneemt met de NMBS en in de vervoersraad.

Bespreking

Antwoord

Tot heden zijn wij niet officieel op de hoogte gesteld van de gevolgen van de herstructurering die de NMBS zou doorvoeren vanaf oktober 2024. Het zou gaan over het dossier ‘Dienstverlening in de Stations’ (DIS), dat de aanwezigheid van personeel in de stations grondig reorganiseert. 

Ook wij hebben dit via de media moeten vernemen en kregen hierover dus nog geen formele communicatie vanwege de NMBS. We betreuren dat en maken ons net als u zorgen over de impact van dergelijke beslissing. 

De dienst staat al enige tijd in contact met de NMBS en deed in januari – toen naar aanleiding van de wijzigende openingsuren van de loketten en de aankondiging van het nieuwe vervoersplan – al een schrijven naar de gedelegeerd bestuurder, de bevoegde minister en de voorzitters van de vervoerregioraad. Ze lieten ons toen weten dat het Genkse station open en toegankelijk zal blijven en dat er maximaal wordt ingezet op de veiligheid en het comfort van iedereen. 

Ook in het kader van deze – voorlopig dus nog onofficiële communicatie – delen we onze bezorgheden met de NMBS en volgen we dat nauw op. 

In afwachting van dus eventuele nieuwe wijzigingen, is vandaag de dag nog altijd volgende regeling in voege en dit sinds 20 november 2023: 

De toegangspoort naar toiletten en lift blijft altijd openstaan. De toiletten zijn open tussen 4.30u en 20.00u. Ook de lift is steeds toegankelijk, en mocht er een defect zijn, dan kunnen de perrons steeds bereikt worden via de achterliggende parking. En de wachtzaal is dagelijks geopend tussen 4.30u en 20.00u. Er hangt een camera ter hoogte van de ingang toiletten. Er kan bij eventuele problemen via een geluidsinstallatie een boodschap uitgezonden worden of een sirene afgespeeld worden en bij escalatie wordt Securail of politie gemobiliseerd. Er is sinds november slechts één geval van vandalisme geregistreerd (stukgeslagen WC-meubilair).

Uiteraard volgen we het samenleven in en rond het station ook vanuit andere diensten nauw mee op en is ook Politie Carma vaak aanwezig. 

‚Äč wo 19/06/2024 - 08:43