Terug
Gepubliceerd op 25/06/2024

2024_GEM_00204 - Kerkfabriek MARIA MOEDER VAN DE KERK, Kolderbos-Langerlo - Budgetwijziging dienstjaar 2024 en wijziging nr. 1 van het meerjarenplan 2020-2025 - Goedkeuring

Gemeenteraad
di 18/06/2024 - 20:15 Stadhuis - Foyer
Goedgekeurd
Dit besluit handelt over een Herziening van een Besluit over budget(wijziging) eredienstbestuur. Deze heeft betrekking op Kerkfabriek Maria Moeder van de Kerk voor het jaar 2024

Samenstelling

Aanwezig

Tom Arts, Voorzitter; Wim Dries; Anniek Nagels; Kathleen Parthoens; Erhan Yilmaz; Alessandro Cucchiara; Toon Vandeurzen; Karel Kriekemans; Yilmaz Kurtal; Sara Roncada; Ria Grondelaers; Michael Dhoore; Annita Laporte; Erik Gerits; Chris Janssens; Mehmet Kayacan; Marleen Vrancken; Yasin Kilic; Mustafa Harraq; Gianni Cacciatore; Jan Bergmans; Nawal Farih; Laura Olaerts; Cansu Pinarci; Jasper Olaerts; Geert Reyskens; Danny Kerkhofs; Stefano Ghiro; Sabine Hoeven; Chantal Coppens; Gaby Colebunders; Anna Boey; Rina Simons; Cindy Machiels; Caroline Antkowiak; Inge Paesen; Andy Reemers; Hassan Amaghlaou; Hilde De Wilde

Verontschuldigd

Zuhal Demir

Secretaris

Hilde De Wilde

Voorzitter

Tom Arts, Voorzitter
2024_GEM_00204 - Kerkfabriek MARIA MOEDER VAN DE KERK, Kolderbos-Langerlo - Budgetwijziging dienstjaar 2024 en wijziging nr. 1 van het meerjarenplan 2020-2025 - Goedkeuring 2024_GEM_00204 - Kerkfabriek MARIA MOEDER VAN DE KERK, Kolderbos-Langerlo - Budgetwijziging dienstjaar 2024 en wijziging nr. 1 van het meerjarenplan 2020-2025 - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

In zijn vergadering van 25 maart 2024 heeft de kerkraad van kerkfabriek MARIA MOEDER VAN DE KERK, Kolderbos-Langerlo, de budgetwijziging van dienstjaar 2024 en wijziging nr. 1 van het meerjarenplan 2020-2025 vastgesteld.

Argumentatie

Exploitatie

In 2023 werd bij de opmaak van het budget 2024, om het gecorrigeerd exploitatietekort van 2022 van € 11.079,88 (K-waarde) op te vangen, bij de exploitatieontvangsten een bedrag van € 21.543,55 ingeschreven op mar 134 kleine giften. De kerkraad is echter tot de conclusie gekomen dat dit bedrag niet haalbaar is en wenst daarom via de budgetwijziging het bedrag van de giften te verlagen tot € 1.000,00. Ook werden enkele exploitatie-uitgaven verlaagd, waardoor de stijging van de exploitatietoelage enigszins beperkt blijft tot het gecorrigeerd exploitatietekort. De exploitatietoelage van het budget 2024 stijgt van € 26.082,94 tot € 37.162,82 en bedraagt dan meer dan de exploitatietoelage ingeschreven in 2024 van het meerjarenplan 2020-2025, waardoor deze laatste ook dient gewijzigd te worden.


Exploitatie
Meerjarenplan 2024
Budget 2024
Wijziging
Nieuw B2024
J
Exploitatie eigen boekjaar
€ -26.082,94
€ -15.003,06
€ -11.079,88
€ -26.082,94
K
Overschot/Tekort Expl n-2
€            0,00
€ -11.079,88
€          0,00
€ -11.079,88
L
Exploitatie vóór toelage
€ -26.082,94
€ -26.082,94
€ -11.079,88
€ -37.162,82
M
Exploitatietoelage
€  26.082,94
€  26.082,94
€  11.079,88
€  37.162,82
N
Overschot Exploitatie
€           0,00
€           0,00
€                 0,00
€           0,00


Investeringen

De kerkraad is op zoek naar ideeën voor een breder gebruik om de toekomst van het kerkgebouw veilig te stellen en de kerkfabriek zelfvoorzienend te maken. Ook de gronden rondom de kerk, die eigendom zijn van de kerkfabriek en voornamelijk in blauwe zone zijn gelegen, zouden een bestemming kunnen krijgen in dienst van de plaatselijke noden, met aandacht voor kwetsbare mensen. De kerkraad wenst hiervoor een beperkt marktonderzoek te laten uitvoeren, kostprijs € 10.345,50 (mar 4102) en vraagt hiervoor een tussenkomst van de stad van € 5.000,00 (mar 3100). Het saldo van de factuur zal met het investeringsoverschot van de rekening van 2022, zijnde de verkoopopbrengst van zaal de Kastert, gefinancierd worden. De rest van het investeringsoverschot (€ 208.173,51) zal op mar 436 Investeringsbeleggingen worden geboekt, zodat de budgetwijziging ook in de investeringen sluitend is.

Juridische grond

Art. 45-50 van het decreet van 7 mei 2004, betreffende de materiƫle organisatie en de werking van de erkende erediensten in het Vlaamse gewest.

Regelgeving bevoegdheid

De gemeenteraad is bevoegd op basis van artikel 40-41 van het decreet over het lokaal bestuur.
<p>De gemeenteraad is bevoegd op basis van artikel 40-41 van het decreet over het lokaal bestuur.</p>

Besluit

De gemeenteraad beslist:

Artikel 1

De gemeenteraad keurt de budgetwijziging van dienstjaar 2024 en wijziging nr. 1 van het meerjarenplan 2020-2025 van kerkfabriek MARIA MOEDER VAN DE KERK, Kolderbos-Langerlo, goed.

Artikel 2

Deze dossiers zullen voor verder gevolg worden overgemaakt aan de hogere overheid.