Terug
Gepubliceerd op 25/06/2024

2024_GEM_00198 - Kerkfabriek ST.-JAN BAPTIST DE LA SALLE, Boxbergheide - Budgetwijziging dienstjaar 2024 - Goedkeuring

Gemeenteraad
di 18/06/2024 - 20:15 Stadhuis - Foyer
Goedgekeurd
Dit besluit handelt over een Herziening van een Besluit over budget(wijziging) eredienstbestuur. Deze heeft betrekking op Kerkfabriek Sint-Jan Baptist voor het jaar 2024

Samenstelling

Aanwezig

Tom Arts, Voorzitter; Wim Dries; Kathleen Parthoens; Erhan Yilmaz; Alessandro Cucchiara; Toon Vandeurzen; Karel Kriekemans; Yilmaz Kurtal; Sara Roncada; Ria Grondelaers; Michael Dhoore; Annita Laporte; Erik Gerits; Chris Janssens; Mehmet Kayacan; Marleen Vrancken; Yasin Kilic; Mustafa Harraq; Gianni Cacciatore; Jan Bergmans; Nawal Farih; Laura Olaerts; Cansu Pinarci; Jasper Olaerts; Geert Reyskens; Danny Kerkhofs; Stefano Ghiro; Sabine Hoeven; Chantal Coppens; Gaby Colebunders; Anna Boey; Rina Simons; Cindy Machiels; Caroline Antkowiak; Inge Paesen; Andy Reemers; Hassan Amaghlaou; Hilde De Wilde

Afwezig

Anniek Nagels

Verontschuldigd

Zuhal Demir

Secretaris

Hilde De Wilde

Voorzitter

Tom Arts, Voorzitter
2024_GEM_00198 - Kerkfabriek ST.-JAN BAPTIST DE LA SALLE, Boxbergheide - Budgetwijziging dienstjaar 2024 - Goedkeuring 2024_GEM_00198 - Kerkfabriek ST.-JAN BAPTIST DE LA SALLE, Boxbergheide - Budgetwijziging dienstjaar 2024 - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

In zijn vergadering van 3 april 2024 heeft de raad van kerkfabriek ST.-JAN BAPTIST DE LA SALLE, Boxbergheide, de budgetwijziging van dienstjaar 2024 vastgesteld.

De onvoorziene herstelling van de verwarmingsketel en de schouw dwingt de kerkraad een verhoging van de exploitatietoelage van € 5.000,00 aan te vragen, nl. van € 19.478,77 naar € 24.478,77.

Argumentatie

Exploitatie

De onvoorziene herstelling van de verwarmingsketel en de schouw dwingt de kerkraad een verhoging van de exploitatietoelage van € 5.000,00 aan te vragen, nl. van € 19.478,77 naar € 24.478,77. De exploitatietoelage, ingeschreven in 2024 van het meerjarenplan 2020-2025, wordt niet overschreden.

Investeringen

De uitbetaling van de laatste schijf van de gewesttoelage t.b.v. € 20.449,33 i.v.m. de dakrenovatie, die werd afgerond in 2023, wordt in 2024 verwacht en ingeschreven. 

De geplande aankoop van een elektrisch orgel voor in de weekkapel t.w.v. € 15.000,00 gaat voorlopig niet door. 

Het budget van € 25.000,00 dat in 2024 voorzien werd voor grote onderhoudsherstellingen blijft behouden. Zo zullen m.b.v. een hoogtewerker meerdere gevelstenen worden vervangen, worden de siliconen rondom de oude ramen vernieuwd en worden de uitzetvoegen aan de achterkant van de kerk opnieuw gedicht. 

Er wordt een budget van € 10.000,00 voorzien op mar 4101 voor het schilderen van het plafond van de kerk.

Beide uitgaven worden deels betaald met de laatste schijf van de gewesttoelage en deels met het investeringsoverschot van de rekening van 2022. 

Het saldo van de verkoopopbrengst van het privaat patrimonium, nl. € 109.649,21 wordt als investeringsuitgave geboekt, meer bepaald op mar 436 Investeringsbeleggingen, om te vermijden dat de budgetwijziging met een investeringsoverschot sluit.

De in 2023 vervallen belegging van stichtingsgelden, die deel uitmaakt van het investeringsoverschot van de rekening van 2023, wordt in 2024 herbelegd, hierdoor sluit de rekening met een investeringstekort van € 2.356,00. 

Juridische grond

Art. 45-50 van het decreet van 7 mei 2004, betreffende de materiële organisatie en de werking van de erkende erediensten in het Vlaamse gewest.

Regelgeving bevoegdheid

De gemeenteraad is bevoegd op basis van artikel 40-41 van het decreet over het lokaal bestuur.
<p>De gemeenteraad is bevoegd op basis van artikel 40-41 van het decreet over het lokaal bestuur.</p>

Besluit

De gemeenteraad beslist:

Artikel 1

De gemeenteraad keurt de budgetwijziging van dienstjaar 2024 van kerkfabriek ST.-JAN BAPTIST DE LA SALLE, Boxbergheide, goed.

Artikel 2

Dit dossier zal voor verder gevolg worden overgemaakt aan de hogere overheid.