Terug
Gepubliceerd op 25/06/2024

2024_GEM_00199 - Kerkfabriek ST.-MARTINUS, Genk-Centrum - Budgetwijziging van dienstjaar 2024 en wijziging nr. 3 van het meerjarenplan 2020-2025 - Goedkeuring

Gemeenteraad
di 18/06/2024 - 20:15 Stadhuis - Foyer
Goedgekeurd
Dit besluit handelt over een Herziening van een Besluit over budget(wijziging) eredienstbestuur. Deze heeft betrekking op Kerkfabriek Sint-Martinus voor het jaar 2024

Samenstelling

Aanwezig

Tom Arts, Voorzitter; Wim Dries; Anniek Nagels; Kathleen Parthoens; Erhan Yilmaz; Alessandro Cucchiara; Toon Vandeurzen; Karel Kriekemans; Yilmaz Kurtal; Sara Roncada; Ria Grondelaers; Michael Dhoore; Annita Laporte; Erik Gerits; Chris Janssens; Mehmet Kayacan; Marleen Vrancken; Yasin Kilic; Mustafa Harraq; Gianni Cacciatore; Jan Bergmans; Nawal Farih; Laura Olaerts; Cansu Pinarci; Jasper Olaerts; Geert Reyskens; Danny Kerkhofs; Stefano Ghiro; Sabine Hoeven; Chantal Coppens; Gaby Colebunders; Anna Boey; Rina Simons; Cindy Machiels; Caroline Antkowiak; Inge Paesen; Andy Reemers; Hassan Amaghlaou; Hilde De Wilde

Verontschuldigd

Zuhal Demir

Secretaris

Hilde De Wilde

Voorzitter

Tom Arts, Voorzitter
2024_GEM_00199 - Kerkfabriek ST.-MARTINUS, Genk-Centrum - Budgetwijziging van dienstjaar 2024 en wijziging nr. 3 van het meerjarenplan 2020-2025 - Goedkeuring 2024_GEM_00199 - Kerkfabriek ST.-MARTINUS, Genk-Centrum - Budgetwijziging van dienstjaar 2024 en wijziging nr. 3 van het meerjarenplan 2020-2025 - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

In zijn vergadering van 16 maart 2024 heeft de raad van kerkfabriek ST.-MARTINUS, Genk-Centrum, de budgetwijziging van dienstjaar 2024 en wijziging nr. 3 van het meerjarenplan 2020-2025 vastgesteld.

Het budget 2024 en het meerjarenplan 2020-2025 worden gewijzigd omwille van wijzigingen zowel in de exploitatie als in de investeringen.

Argumentatie

Investeringen

De geplande dakherstellingswerken zijn ook niet in 2023 kunnen doorgaan. Via de budgetwijziging worden de investeringsgegevens integraal overgenomen in 2024:

Uitgaven

Dak 2024

-Mar 4100 Grote herstellingen:

€ 150.000,00

-Mar 4102 Erelonen:

€   19.500,00

Totaal:

€ 169.500,00 

 

 

Ontvangsten

 

-Mar 3102 Gewesttoelage:

€  45.000,00

-Mar 3109 Andere (giften):

€  54.500,00

-Mar 350 Lening stad:

€  70.000,00

Totaal:

€ 169.500,00


Exploitatie

Met de verschuiving van de dakherstellingswerken schuift ook de eerste kapitaalsaflossing van de renteloze lening op van 2024 naar 2025. De leningslasten worden verlaagd (mar 250) en dus ook de exploitatietoelage van 2024, nl. met € 4.666,67 van € 261.748,03 naar € 257.081,36. 

Juridische grond

Art. 45-50 van het decreet van 7 mei 2004, betreffende de materiële organisatie en de werking van de erkende erediensten in het Vlaamse gewest.

Regelgeving bevoegdheid

De gemeenteraad is bevoegd op basis van artikel 40-41 van het decreet over het lokaal bestuur.
<p>De gemeenteraad is bevoegd op basis van artikel 40-41 van het decreet over het lokaal bestuur.</p>

Besluit

De gemeenteraad beslist:

Artikel 1

De gemeenteraad keurt de budgetwijziging van dienstjaar 2024 en wijziging nr. 3 van het meerjarenplan 2020-2025 van kerkfabriek ST.-MARTINUS, Genk-Centrum goed.

Artikel 2

Dit dossier zal voor verder gevolg worden overgemaakt aan de hogere overheid.