Terug
Gepubliceerd op 25/06/2024

2024_GEM_00200 - Kerkfabriek O.L.V. VAN DE ROZENKRANS, Termien - Budgetwijziging van dienstjaar 2024 en wijziging nr. 4 van het meerjarenplan 2020-2025 - Goedkeuring

Gemeenteraad
di 18/06/2024 - 20:15 Stadhuis - Foyer
Goedgekeurd
Dit besluit handelt over een Herziening van een Besluit over budget(wijziging) eredienstbestuur. Deze heeft betrekking op Kerkfabriek OLV van de Rozenkrant voor het jaar 2024

Samenstelling

Aanwezig

Tom Arts, Voorzitter; Wim Dries; Anniek Nagels; Kathleen Parthoens; Erhan Yilmaz; Alessandro Cucchiara; Toon Vandeurzen; Karel Kriekemans; Yilmaz Kurtal; Sara Roncada; Ria Grondelaers; Michael Dhoore; Erik Gerits; Chris Janssens; Mehmet Kayacan; Marleen Vrancken; Yasin Kilic; Mustafa Harraq; Gianni Cacciatore; Jan Bergmans; Nawal Farih; Laura Olaerts; Cansu Pinarci; Jasper Olaerts; Geert Reyskens; Danny Kerkhofs; Stefano Ghiro; Sabine Hoeven; Chantal Coppens; Gaby Colebunders; Anna Boey; Rina Simons; Cindy Machiels; Caroline Antkowiak; Inge Paesen; Andy Reemers; Hassan Amaghlaou; Hilde De Wilde

Afwezig

Annita Laporte

Verontschuldigd

Zuhal Demir

Secretaris

Hilde De Wilde

Voorzitter

Tom Arts, Voorzitter
2024_GEM_00200 - Kerkfabriek O.L.V. VAN DE ROZENKRANS, Termien - Budgetwijziging van dienstjaar 2024 en wijziging nr. 4 van het meerjarenplan 2020-2025 - Goedkeuring 2024_GEM_00200 - Kerkfabriek O.L.V. VAN DE ROZENKRANS, Termien - Budgetwijziging van dienstjaar 2024 en wijziging nr. 4 van het meerjarenplan 2020-2025 - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

In zijn vergadering van 23 april 2024 heeft de kerkraad van kerkfabriek O.L.V. VAN DE ROZENKRANS, Termien, de budgetwijziging van dienstjaar 2024 en wijziging nr. 4 van het meerjarenplan 2020-2025 vastgesteld.

Het budget en het meerjarenplan worden in de exploitatie aangepast omwille van wijzigingen in de uitgaven, die voor een stijging van de exploitatietoelage van 2024 van € 1.595,00 zorgen.

Argumentatie

Wijzigingen in de exploitatie-uitgaven, waaronder een verhoging van het onderhoudsbudget, dwingen de kerkfabriek om in 2024 een verhoging aan te vragen van de exploitatietoelage met € 1.595,00, nl. van € 50.017,93 naar € 51.612,93, die hierdoor meer bedraagt dan  de exploitatietoelage, ingeschreven in 2024 van het meerjarenplan 2020-2025, waardoor deze laatste ook dient gewijzigd te worden.

Juridische grond

Art. 45-50 van het decreet van 7 mei 2004, betreffende de materiële organisatie en de werking van de erkende erediensten in het Vlaamse gewest.

Regelgeving bevoegdheid

De gemeenteraad is bevoegd op basis van artikel 40-41 van het decreet over het lokaal bestuur.
<p>De gemeenteraad is bevoegd op basis van artikel 40-41 van het decreet over het lokaal bestuur.</p>

Besluit

De gemeenteraad beslist:

Artikel 1

De gemeenteraad keurt de budgetwijziging van dienstjaar 2024 en wijziging nr. 4 van het meerjarenplan 2020-2025 van kerkfabriek O.L.V. VAN DE ROZENKRANS, Termien, goed.

Artikel 2

Deze dossiers zullen voor verder gevolg worden overgemaakt aan de hogere overheid.