Terug
Gepubliceerd op 25/06/2024

2024_GEM_00175 - Stedelijke geboorte- en adoptiepremie - Wijziging reglement - Goedkeuring

Gemeenteraad
di 18/06/2024 - 20:15 Stadhuis - Foyer
Goedgekeurd
Dit besluit handelt over een Gebruikersreglement.

Samenstelling

Aanwezig

Tom Arts, Voorzitter; Wim Dries; Anniek Nagels; Kathleen Parthoens; Erhan Yilmaz; Alessandro Cucchiara; Toon Vandeurzen; Karel Kriekemans; Yilmaz Kurtal; Sara Roncada; Ria Grondelaers; Michael Dhoore; Annita Laporte; Erik Gerits; Chris Janssens; Mehmet Kayacan; Marleen Vrancken; Yasin Kilic; Mustafa Harraq; Gianni Cacciatore; Jan Bergmans; Nawal Farih; Laura Olaerts; Cansu Pinarci; Jasper Olaerts; Geert Reyskens; Danny Kerkhofs; Stefano Ghiro; Sabine Hoeven; Chantal Coppens; Gaby Colebunders; Anna Boey; Rina Simons; Cindy Machiels; Caroline Antkowiak; Inge Paesen; Andy Reemers; Hassan Amaghlaou; Hilde De Wilde

Verontschuldigd

Zuhal Demir

Secretaris

Hilde De Wilde

Voorzitter

Tom Arts, Voorzitter
2024_GEM_00175 - Stedelijke geboorte- en adoptiepremie - Wijziging reglement - Goedkeuring 2024_GEM_00175 - Stedelijke geboorte- en adoptiepremie - Wijziging reglement - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

Stad Genk kent een geboortepremie toe aan gezinnen waar een kind geboren wordt op voorwaarde dat de moeder zes maanden vóór de geboorte is ingeschreven in het Genkse bevolkings- of vreemdelingenregister. Ook bij adoptie wordt een premie voorzien. VUTG (Vlaams Agentschap voor de Uitbetaling van Toelagen in het kader van het Gezinsbeleid) biedt lokale besturen momenteel de mogelijkheid tot samenwerking zodat de geboortepremie automatisch toegekend kan worden.

Argumentatie

Die automatische toekenning van de geboortepremie via VUTG is enkel mogelijk indien de voorwaarden in het reglement gebaseerd zijn op de parameters van het groeipakket. Voor de adoptiepremie en de geboortepremie voor sterrenkindjes is automatische toekenning via VUTG niet mogelijk.

Het gewijzigde reglement werd zowel aan de juristen als aan VUTG voorgelegd en door beide partijen positief geadviseerd.

Regelgeving bevoegdheid

De gemeenteraad is bevoegd op basis van artikel 40-41 van het decreet over het lokaal bestuur.
<p>De gemeenteraad is bevoegd op basis van artikel 40-41 van het decreet over het lokaal bestuur.</p>

Besluit

De gemeenteraad beslist:

Artikel 1

De gemeenteraad gaat akkoord met het gewijzigde reglement geboorte- en adoptiepremie.