Terug
Gepubliceerd op 25/06/2024

2024_GEM_00114 - Reglement - Huwen op locatie - Goedkeuring

Gemeenteraad
di 18/06/2024 - 20:15 Stadhuis - Foyer
Goedgekeurd
Dit besluit handelt over een Gebruikersreglement.

Samenstelling

Aanwezig

Tom Arts, Voorzitter; Wim Dries; Anniek Nagels; Kathleen Parthoens; Erhan Yilmaz; Alessandro Cucchiara; Toon Vandeurzen; Karel Kriekemans; Yilmaz Kurtal; Sara Roncada; Ria Grondelaers; Michael Dhoore; Annita Laporte; Erik Gerits; Chris Janssens; Mehmet Kayacan; Marleen Vrancken; Yasin Kilic; Mustafa Harraq; Gianni Cacciatore; Jan Bergmans; Nawal Farih; Laura Olaerts; Cansu Pinarci; Jasper Olaerts; Geert Reyskens; Danny Kerkhofs; Stefano Ghiro; Sabine Hoeven; Chantal Coppens; Gaby Colebunders; Anna Boey; Rina Simons; Cindy Machiels; Caroline Antkowiak; Inge Paesen; Andy Reemers; Hassan Amaghlaou; Hilde De Wilde

Verontschuldigd

Zuhal Demir

Secretaris

Hilde De Wilde

Voorzitter

Tom Arts, Voorzitter
2024_GEM_00114 - Reglement - Huwen op locatie - Goedkeuring 2024_GEM_00114 - Reglement - Huwen op locatie - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

Door een wetswijziging in het burgerlijk wetboek is het mogelijk om alternatieve locaties aan te duiden om te huwen.

De mogelijkheden hiertoe werden onderzocht en er werd overgegaan tot opmaak van een reglement waarbij een kader wordt gecreëerd en het verdere initiatief, organisatie en verantwoordelijkheid bij het bruidspaar ligt.

Argumentatie

Door een wetswijziging in het burgerlijk wetboek is het mogelijk om alternatieve locaties aan te duiden om te huwen.

Het mag evenwel niet eender welke plek zijn. Zo moet het gaan om een vaste plek, op het grondgebied van de stad, die openbaar is en een neutraal karakter heeft.

Er werden 2 pistes bekeken:

  • ofwel voorziet de stad in een bijkomende locatie.
  • ofwel schept de stad  een kader en wordt het verdere initiatief bij het bruidspaar gelaten. 

De inzet van logistieke middelen en personeel, het vinden van een geschikte locatie en de bijkomende kostprijs hiertoe maken deze eerste optie momenteel niet realiseerbaar.

De tweede optie met het scheppen van een kader en de verdere uitwerking bij het bruidspaar laten, is wel haalbaar. Bovendien is dit sneller realiseerbaar en is de verdere invulling volledig naar de wensen van het bruidspaar.

Het opgemaakte reglement schept dit kader en legt het verdere initiatief, organisatie en verantwoordelijkheid bij het bruidspaar.

De dienst Burgerzaken werkte een reglement uit waarbij:

1) Het centrale uitgangspunt is: de stad schept een kader en het verdere initiatief ligt bij de burger.  Met hierbij aandacht voor de wettelijke bepalingen: op het grondgebied van de gemeente, een openbare plaats met een neutraal karakter.

Er wordt duidelijk opgenomen dat de huwelijksvoltrekking enkel kan gebeuren op het publiek en openbaar gedeelte van de opgenomen locaties. Feestzalen en de plekken met commerciële (horeca)uitbating zijn dus niet toegelaten. De locatie moet tijdens de ceremonie toegankelijk blijven voor iedereen. Het is niet toegestaan om de locatie af te sluiten voor wandelaars, fietsers, bezoekers en/of toevallige passanten (art 6). 

Ook staat opgenomen dat het bruidspaar hun aanvraag steeds schriftelijk en tijdig (4 maanden op voorhand) moet indienen zodat de dienst elke aanvraag kan controleren naar haalbaarheid en bepalingen cfr. het reglement (art. 2). Hierdoor blijft het bruidspaar enige vrijheid behouden maar wij toch ook een controle.  Bv. C-mine: onder de schacht huwen kan, aan het labyrinth ook maar bijvoorbeeld niet in de Barenzaal (neen: commerciële uitbating/feestzaal) of bovenop de schacht (neen: niet vrij toegankelijk).

2) Volgende locaties worden opgenomen: C-Mine, Kiosk Kattevennen, ontwijde kerk Oud-Winterslag, Nomadland, Thorpark en het Molenvijverpark (art 1).

Eerder genoemde locaties zoals Bokrijk en KRC Genk werden niet weerhouden. Bokrijk liet weten dat er geen ruimte ter beschikking gesteld kon worden. KRC Genk bood één van haar zalen aan maar de wet voorziet uitdrukkelijk dat feestzalen niet in aanmerking komen.

Elke locatie zal een contactpersoon hebben met wie praktische afspraken gemaakt worden: is de locatie beschikbaar en toegankelijk? Wanneer mogen de materialen geleverd worden? Wanneer moet alles terug opgeruimd zijn? Tot waar mag met rijden met de wagen? ed. Deze contactpersoon is niet verantwoordelijk voor het voorzien van materialen, het opzetten/opruimen ervan ed. De concrete afspraken hoe elke locatieverantwoordelijke dit gaat aanpakken, is door hen zelf in te vullen. Zolang het binnen het kader van het reglement is, kunnen zij de praktische kant invullen.  

3) Er elke zaterdag om 15h30 één huwelijk op locatie kan worden ingepland (art. 3): rekening houdend met de planning en de nodige reistijd werden in de huwelijksagenda intussen de nodige regelingen getroffen. Om een huwelijk op locatie om 15h30 mogelijk te maken moet het tijdsblok ervoor ook worden vrijgehouden. Het laatste huwelijk kan dus worden ingepland om 14h30 (14h30-15h00). 

Opgelet: het zal de eerst komende tijd evenwel niet echt mogelijk zijn om een huwelijk op locatie te kunnen voltrekken. Er liggen namelijk al heel wat huwelijken vast. Het voorziene tijdstip 'zaterdag om 15h30' is zeker tot en met de maand september 2024 nog maar enkele keren beschikbaar. In de gevallen waar het op dit moment nog mogelijk is werd de huwelijksagenda al geblokkeerd/vrijgehouden. De komende maanden zijn zeer populaire huwelijksmaanden dus ook al geruime tijd volgeboekt. Het spreekt voor zich dat eerder ingeplande huwelijken niet verplaatst of geannuleerd kunnen worden. In verdere bekendmaking en communicatie zal het dus zeer belangrijk zijn om dit te vermelden om teleurstellingen en frustratie te voorkomen. Aangezien één tijdsblok wordt voorzien blijft de trouwzaal in de Limburghal steeds ter beschikking voor eventuele onvoorziene omstandigheden zoals bv. slecht weer (art. 4).

4) Alle organisatie, initiatief en verantwoordelijkheid bij het bruidspaar ligt (art. 6): het zelf inrichten, organiseren en opruimen komt volledig in handen van het bruidspaar. Het bruidspaar is verantwoordelijk voor de orde en netheid op de locatie alsook het opruimen van eventueel afval. Veroorzaakte schade is ook volledig op hun te verhalen.  Het bruidspaar voorziet zelf de voor hen nodig geachte benodigdheden voor zichzelf en hun gasten. Alle regelingen hiervoor worden door henzelf getroffen in samenspraak met de verantwoordelijke van de betreffende locatie.

5) Een bijkomende kost van € 100,00 wordt aangerekend (art. 5).

6) Overeenkomstig de wettelijke bepaling duidelijk wordt opgenomen dat de huwelijksvoltrekking niet kan plaatsvinden in een feestzaal of het gedeelte met commerciële (horeca)uitbating van de aangeduide locaties (art. 6);

7) Wordt verwezen naar de politieverordening ter beteugeling van overlast en andere toepasselijke wetgeving m.b.t. geluid, vuurwerk ed. (art. 7 en 8)

Met het invoeren van deze mogelijkheid om te huwen op een alternatieve locatie willen we meegaan met de wettelijke mogelijkheden en tegemoetkomen aan de behoeften van de Genkse burger.

De bijhorende kosten zullen worden opgenomen in het retributiereglement voor administratieve dienstverlening. Deze wijziging zal ingediend worden via de dienst Financiën.

Juridische grond

Gelet op artikel 40 van het Decreet Lokaal Bestuur;

Gelet op artikel 165/1 BW.

Regelgeving bevoegdheid

De gemeenteraad is bevoegd op basis van artikel 40-41 van het decreet over het lokaal bestuur.
<p>De gemeenteraad is bevoegd op basis van artikel 40-41 van het decreet over het lokaal bestuur.</p>

Besluit

De gemeenteraad beslist:

Artikel 1

De gemeenteraad keurt het reglement 'huwen op locatie' goed en gaat akkoord met de ingangsdatum van 1 juli 2024.