Terug
Gepubliceerd op 25/06/2024

2024_GEM_00163 - Bomenbeleid - Subsidiereglement bomen en hagen - Goedkeuring

Gemeenteraad
di 18/06/2024 - 20:15 Stadhuis - Foyer
Goedgekeurd
Dit besluit handelt over een Subsidie, premie, erkenning.

Samenstelling

Aanwezig

Tom Arts, Voorzitter; Wim Dries; Anniek Nagels; Kathleen Parthoens; Erhan Yilmaz; Alessandro Cucchiara; Toon Vandeurzen; Karel Kriekemans; Yilmaz Kurtal; Sara Roncada; Ria Grondelaers; Michael Dhoore; Annita Laporte; Erik Gerits; Chris Janssens; Mehmet Kayacan; Marleen Vrancken; Yasin Kilic; Mustafa Harraq; Gianni Cacciatore; Jan Bergmans; Nawal Farih; Laura Olaerts; Cansu Pinarci; Jasper Olaerts; Geert Reyskens; Danny Kerkhofs; Stefano Ghiro; Sabine Hoeven; Chantal Coppens; Gaby Colebunders; Anna Boey; Rina Simons; Cindy Machiels; Caroline Antkowiak; Inge Paesen; Andy Reemers; Hassan Amaghlaou; Hilde De Wilde

Verontschuldigd

Zuhal Demir

Secretaris

Hilde De Wilde

Voorzitter

Tom Arts, Voorzitter
2024_GEM_00163 - Bomenbeleid - Subsidiereglement bomen en hagen - Goedkeuring 2024_GEM_00163 - Bomenbeleid - Subsidiereglement bomen en hagen - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

Het behoud en de versterking van natuur en groen is een van de speerpunten van het Genkse beleid. De laatste jaren groeit het besef dat bomen een natuurlijke oplossing zijn voor heel wat stedelijke uitdagingen, zowel op sociaal, economisch als ecologisch vlak. Hun kracht in de strijd tegen klimaatverandering is onmiskenbaar. Bomen kunnen ons beschermen tegen klimaatrisico’s zoals droogte en overstroming. Bomen spelen in ons klimaatadaptatiebeleid terecht een hoofdrol.

Stad Genk voert al vele jaren een duurzaam en doordacht bomenbeleid.  De stad wil zo de biodiversiteit verhogen, klimaatrisico’s beperken, draagvlak creëren en bovenal ook de Genkenaren laten genieten van een gezonde en aangename leefomgeving. 

De nieuwe groenrichtlijnen van Genk Future Proof stelt burgers voor een aantal aanplantverplichtingen bij nieuwbouw. Met dit subsidiereglement wil de stad Genk hen financieel ondersteunen bij het naleven hiervan, en deze ondersteuning ook doortrekken naar de gehele Genkse bevolking. 

Het bomenbeleid van de stad Genk stelt dat ze de burger wil stimuleren en ondersteunen bij de aanplant van bomen. Dit subsidiereglement maakt deze strategie concreet.

Argumentatie

Het subsidiereglement stimuleert en ondersteunt elke Genkenaar om bomen en hagen te planten op privaat domein. 

Het reglement voorziet een kostendekkende subsidie voor het aankopen, aanplanten en leveren van een boom of haag. Deze wordt geplant tussen 1 januari 2024 en 31 december 2025 (of tot uitputting van het budget). 

Om iedere Genkenaar de kans te geven om gebruik te maken van deze subsidie, wordt er een variatie van plantmaten betoelaagd. Zo kan er een boom geplant worden voor ieders budget. 

Er wordt  gekozen voor een plantmaat van minstens 8 cm, om de positieve impact van dit beleid op korte termijn te vergroten.

De aanvraag kan digitaal gebeuren. Voor vragen kunnen burgers terecht in het Heempark. De tegemoetkomingen worden uitgekeerd per adres. Dit gebeurt eenmaal per jaar, na het plantseizoen, in april. 

Dit subsidiereglement is niet van toepassing als de aanvrager nog een compensatieplicht dient te voldoen. 

De aanvrager kiest uit een de lijst van streekeigen bomen en haagplanten. Deze lijst is gebaseerd op de lijst van de stedelijke verordening voor kappen van bomen en werd uitgebreid met een aantal inheemse bomen. In de lijst werden de klimaatbomen bovendien aangeduid. 

Het volledige subsidiereglement is te vinden in bijlage.

Regelgeving bevoegdheid

De gemeenteraad is bevoegd op basis van artikel 40-41 van het decreet over het lokaal bestuur.
<p>De gemeenteraad is bevoegd op basis van artikel 40-41 van het decreet over het lokaal bestuur.</p>

Besluit

De gemeenteraad beslist:

Artikel 1

De gemeenteraad keurt het subsidiereglement voor het aankopen, aanplanten en leveren van een boom of haag in de private tuin goed.