Terug
Gepubliceerd op 25/06/2024

2024_GEM_00147 - Tijdelijke politieverordening - Regeling van de private bewaking en de voorgaande veiligheidscontroles inzake Genk on Stage 2024 - Goedkeuring

Gemeenteraad
di 18/06/2024 - 20:15 Stadhuis - Foyer
Goedgekeurd
Dit besluit handelt over een Tijdelijke politieverordening (op het wegverkeer).

Samenstelling

Aanwezig

Tom Arts, Voorzitter; Wim Dries; Anniek Nagels; Kathleen Parthoens; Erhan Yilmaz; Alessandro Cucchiara; Toon Vandeurzen; Karel Kriekemans; Yilmaz Kurtal; Sara Roncada; Ria Grondelaers; Michael Dhoore; Annita Laporte; Erik Gerits; Chris Janssens; Mehmet Kayacan; Marleen Vrancken; Yasin Kilic; Mustafa Harraq; Gianni Cacciatore; Jan Bergmans; Nawal Farih; Laura Olaerts; Cansu Pinarci; Jasper Olaerts; Geert Reyskens; Danny Kerkhofs; Stefano Ghiro; Sabine Hoeven; Chantal Coppens; Gaby Colebunders; Anna Boey; Rina Simons; Cindy Machiels; Caroline Antkowiak; Inge Paesen; Andy Reemers; Hassan Amaghlaou; Hilde De Wilde

Verontschuldigd

Zuhal Demir

Secretaris

Hilde De Wilde

Voorzitter

Tom Arts, Voorzitter
2024_GEM_00147 - Tijdelijke politieverordening - Regeling van de private bewaking en de voorgaande veiligheidscontroles inzake Genk on Stage 2024 - Goedkeuring 2024_GEM_00147 - Tijdelijke politieverordening - Regeling van de private bewaking en de voorgaande veiligheidscontroles inzake Genk on Stage 2024 - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

Op 25 juni 2023 voerde IBZ een controle uit op de naleving van de wet van 2 oktober 2017 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid op het evenement GENK ON STAGE.

Zij stelden de aanwezigheid vast van bewakingsagenten op het Stadsplein en Evenementenplein. 

Daar kwam volgende aandachtspunten uit:

  • het uitoefenen van toezicht op het gedrag van personen, ongeacht of hierbij wordt ingegrepen, een bewakingsactiviteit betreft;
  • het uitoefenen van bewakingsactiviteiten op GENK ON STAGE enkel kan gebeuren door officiële bewakingsagenten;
  • het uitoefenen van bewakingsactiviteiten op de openbare weg enkel is toegestaan indien:
    • de bestuurlijke overheid niet beschikt over aanwijzingen dat de openbare orde zal verstoord worden;
    • een politiereglement de afbakening van de zone of perimeter waar bewakingsactiviteiten kunnen worden uitgeoefend, de duur of, in voorkomend geval, de periodiciteit gedurende dewelke de maatregel geldt, bepaalt;
    • het begin en het einde van de zone waar de activiteiten plaatsvinden, zichtbaar wordt aangeduid.

Argumentatie

Geconsulteerde diensten: PZ CARMA, Afdeling Veiligheid - Preventie, Dienst Evenementen, Afdeling Veiligheid - Handhaving, veiligheidsoverleg Genk on Stage.

Juridische grond

Artikel 3 van de wet van 2 oktober 2017 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid, stelt dat elke vorm van statische bewaking van de goederen, van toezicht op en controle van het publiek met het oog op het verzekeren van het veilig en vlot verloop van evenementen als bewakingsactiviteit wordt beschouwd. 

Artikel 16, eerste lid van de wet van 2 oktober 2017 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid, stelt dat niemand diensten van een bewakingsonderneming mag aanbieden of een interne bewakingsdienst mag organiseren zonder te beschikken over een vergunning afgeleverd door de Minister van Binnenlandse Zaken.

Artikel 61, 4° van de wet van 2 oktober 2017 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid stelt dat personen die bewakingsactiviteiten uitvoeren, dienen te voldoen aan de door de Koning vastgestelde voorwaarden inzake beroepsopleiding. Artikel 76, eerste lid van de wet van 2 oktober 2017 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid bepaalt dat personen die bewakingsactiviteiten uitvoeren, houder dienen te zijn van een identificatiekaart afgeleverd door de Minister van Binnenlandse Zaken.

Artikel 116 van de wet van 2 oktober 2017 stelt o.a. dat evenementenbewaking op de openbare weg slechts kan uitgeoefend worden indien een politiereglement de afbakening van de zone of perimeter waar bewakingsactiviteiten kunnen worden uitgeoefend, de duur of, in voorkomend geval, de periodiciteit gedurende dewelke de maatregel geldt, bepaalt.

Regelgeving bevoegdheid

De gemeenteraad is bevoegd op basis van artikel 40-41 van het decreet over het lokaal bestuur.
<p>De gemeenteraad is bevoegd op basis van artikel 40-41 van het decreet over het lokaal bestuur.</p>

Besluit

De gemeenteraad beslist:

Artikel 1

De gemeenteraad gaat akkoord met de tijdelijke politieverordening betreffende regeling van de private bewaking en de voorgaande veiligheidscontroles inzake Genk on Stage 2024.