Terug
Gepubliceerd op 27/12/2022

2022_GEM_00308 - Subsidie tot commerciële invulling en verfraaiing en optimalisatie van handels-, horecapanden en buurtwinkels 2023-2026 - Reglement - Goedkeuring

Gemeenteraad
wo 21/12/2022 - 19:45 Limburghal
Goedgekeurd
Dit besluit handelt over een Subsidie, premie, erkenning.

Samenstelling

Aanwezig

Tom Arts, Voorzitter; Wim Dries; Anniek Nagels; Kathleen Parthoens; Erhan Yilmaz; Alessandro Cucchiara; Toon Vandeurzen; Karel Kriekemans; Yilmaz Kurtal; Sara Roncada; Geert Swartenbroekx; Ria Grondelaers; Michael Dhoore; Annita Laporte; Chris Janssens; Mehmet Kayacan; Marleen Vrancken; Lotte Trippaers; Yasin Kilic; Geert Reyskens; Mustafa Harraq; Ivo Schoonheere; Nawal Farih; Laura Olaerts; Cansu Pinarci; Jasper Olaerts; Sabine Hoeven; Chantal Coppens; Gaby Colebunders; Anna Boey; Rina Simons; Cindy Machiels; Caroline Antkowiak; Stijn Schepers

Verontschuldigd

Erik Gerits; Zuhal Demir; Jan Bergmans; Meryame Kitir; Danny Kerkhofs; Stefano Ghiro

Secretaris

Stijn Schepers

Voorzitter

Tom Arts, Voorzitter
2022_GEM_00308 - Subsidie tot commerciële invulling en verfraaiing en optimalisatie van handels-, horecapanden en buurtwinkels 2023-2026 - Reglement - Goedkeuring 2022_GEM_00308 - Subsidie tot commerciële invulling en verfraaiing en optimalisatie van handels-, horecapanden en buurtwinkels 2023-2026 - Reglement - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

Het huidige ‘stedelijk reglement betreffende het toekennen van een subsidie tot commerciële invulling en verfraaiing van handels-, horecapanden en buurtwinkels 2020-2022’, goedgekeurd in de gemeenteraad van 21 januari 2021, loopt eind december 2022 af.

Argumentatie

Een voortzetting van het voormelde reglement is aangewezen. De subsidie draagt immers bij aan de uitstraling van het handelsapparaat en versterkt op die manier deze omgevingen. We merken dat het subsidiereglement in die zin een positieve impact heeft gehad. Tijdens het huidige reglement werden tussen 2020 en 2022 15 dossiers goedgekeurd. Omdat het van belang is te blijven inzetten op aantrekkelijke handelspanden, hetgeen ten goede komt aan de handelszone, is het van belang om het reglement te verlengen. Bovendien ontvangt stad Genk subsidies van het Agentschap Innoveren & Ondernemen in het kader van de oproep ‘Vlaamse veerkracht - cofinanciering van premies voor verfraaiing en verduurzaming van handelspanden’ voor het toekennen van dergelijke subsidies tussen 1 oktober 2022 en 30 september 2026.

De belangrijkste inhoudelijke wijzigingen situeren zich in het volgende:

  • er wordt een subsidie voor vergroening, alsook voor energiebesparende maatregelen voorzien, die cumuleerbaar is met de overige subsidietypes
  • om te vermijden dat handelszaken een subsidie ontlopen door reeds te starten met de werken alvorens een subsidie aan te vragen, is het voortaan mogelijk om ook na uitvoering een subsidie aan te vragen. De factuurdatum van de uitgevoerde werken mag in dat geval niet ouder zijn dan 6 maanden. Subsidies voor werken die in 2022 uitgevoerd werken, maar niet in aanmerking kwamen omdat ze reeds gestart waren, kunnen in het kader van een aangepaste overgangsmaatregel alsnog een subsidie aanvragen.
  • er kan geen subsidie verkregen worden voor klasse III kansspelinrichtingen (horeca met bingotoestellen) (klasse II en IV werd reeds opgenomen)

Regelgeving bevoegdheid

De gemeenteraad is bevoegd op basis van artikel 40-41 van het decreet over het lokaal bestuur.
<p>De gemeenteraad is bevoegd op basis van artikel 40-41 van het decreet over het lokaal bestuur.</p>

Besluit

De gemeenteraad beslist:

Artikel 1

De gemeenteraad keurt het voorgestelde subsidiereglement principieel goed, onder voorbehoud van goedkeuring van de bijhorende financiële middelen in het meerjarenbeleidsplan.