Terug
Gepubliceerd op 27/12/2022

2022_GEM_00303 - Subsidiereglement - Topsport - Goedkeuring

Gemeenteraad
wo 21/12/2022 - 19:45 Limburghal
Goedgekeurd
Dit besluit handelt over een Subsidie, premie, erkenning.

Samenstelling

Aanwezig

Tom Arts, Voorzitter; Wim Dries; Anniek Nagels; Kathleen Parthoens; Erhan Yilmaz; Alessandro Cucchiara; Toon Vandeurzen; Karel Kriekemans; Yilmaz Kurtal; Sara Roncada; Geert Swartenbroekx; Ria Grondelaers; Michael Dhoore; Annita Laporte; Chris Janssens; Mehmet Kayacan; Marleen Vrancken; Lotte Trippaers; Yasin Kilic; Geert Reyskens; Mustafa Harraq; Ivo Schoonheere; Nawal Farih; Laura Olaerts; Cansu Pinarci; Jasper Olaerts; Sabine Hoeven; Chantal Coppens; Gaby Colebunders; Anna Boey; Rina Simons; Cindy Machiels; Caroline Antkowiak; Stijn Schepers

Verontschuldigd

Erik Gerits; Zuhal Demir; Jan Bergmans; Meryame Kitir; Danny Kerkhofs; Stefano Ghiro

Secretaris

Stijn Schepers

Voorzitter

Tom Arts, Voorzitter

Stemming op het agendapunt

2022_GEM_00303 - Subsidiereglement - Topsport - Goedkeuring

Aanwezig

Tom Arts, Wim Dries, Anniek Nagels, Kathleen Parthoens, Erhan Yilmaz, Alessandro Cucchiara, Toon Vandeurzen, Karel Kriekemans, Yilmaz Kurtal, Sara Roncada, Geert Swartenbroekx, Ria Grondelaers, Michael Dhoore, Annita Laporte, Chris Janssens, Mehmet Kayacan, Marleen Vrancken, Lotte Trippaers, Yasin Kilic, Geert Reyskens, Mustafa Harraq, Ivo Schoonheere, Nawal Farih, Laura Olaerts, Cansu Pinarci, Jasper Olaerts, Sabine Hoeven, Chantal Coppens, Gaby Colebunders, Anna Boey, Rina Simons, Cindy Machiels, Caroline Antkowiak, Stijn Schepers
Stemmen voor 21
Wim Dries, Anniek Nagels, Kathleen Parthoens, Annita Laporte, Mehmet Kayacan, Rina Simons, Michael Dhoore, Ria Grondelaers, Geert Swartenbroekx, Lotte Trippaers, Sara Roncada, Alessandro Cucchiara, Yasin Kilic, Mustafa Harraq, Erhan Yilmaz, Yilmaz Kurtal, Toon Vandeurzen, Nawal Farih, Cansu Pinarci, Karel Kriekemans, Tom Arts
Stemmen tegen 11
Ivo Schoonheere, Chris Janssens, Marleen Vrancken, Geert Reyskens, Laura Olaerts, Jasper Olaerts, Sabine Hoeven, Chantal Coppens, Anna Boey, Cindy Machiels, Caroline Antkowiak
Onthoudingen 1
Gaby Colebunders
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
2022_GEM_00303 - Subsidiereglement - Topsport - Goedkeuring 2022_GEM_00303 - Subsidiereglement - Topsport - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

Stad Genk wenst sportverenigingen financieel te ondersteunen in hun ambitie om op hoog niveau te presteren en op die manier topsport in Genk te kunnen aanbieden.  

In het meerjarenplan 2020-2025 van stad Genk staan sport en talentontwikkeling en de ondersteuning van sportverenigingen vermeld.

  • BD 2 AP5: we ondersteunen de talentontwikkeling met bijzonder aandacht voor het artistieke, sportieve en technologiedomein
  • BD 5 AP1: Open en diverse verenigingen en organisaties bieden (groepen van) Genkenaren een veelzijdig vrijetijdsaanbod

In het kader van de ambitie die stad Genk heeft om de impact te verhogen op talentontwikkeling is het aangewezen om Genkse verenigingen die topsport aanbieden extra financieel te ondersteunen door middel van een topsportreglement.  

Argumentatie

Deze subsidie heeft tot doel de sportverenigingen te ondersteunen in de verdere uitbouw naar een topsportclub op vlak van professionele opleiding en begeleiding van de atleten, verdere uitbouw van de structuur, de organisatie en de omkadering van de vereniging met een bijkomende focus op externe dienstverlening.

Via deze extra financiƫle topsportondersteuning kan de sportvereniging zich verder professionaliseren en kunnen Genkenaren in hun eigen stad hun talenten verder ontwikkelen in een professioneel kader.

Het is tevens belangrijk om te investeren in talentontwikkeling binnen sport omdat topsport een uitgesproken voorbeeldfunctie heeft en een bepaald aanzien bij jonge sporters creƫert waardoor deze ook aangezet worden om meer aan sport te doen en om hun (sportieve) grenzen te verleggen.

Deze verenigingen versterken met hun sportieve en extra sportieve prestaties bovendien de stedelijke aantrekkingskracht van Genk. Ze maken daardoor deel uit van de citymarketing met als doel een positief imago van de stad uit te dragen en meer bezoekers, toeristen en sportliefhebbers naar Genk te trekken.

In de huidige subsidiereglementen is er geen structurele ondersteuning voor topsport voorzien. Dit reglement sluit daarom goed aan bij de werkings- en jeugdsportsubsidie voor sportverenigingen. 

Er werd positief advies verleend door de cel Juridische zaken. De Vrijetijdsraad Genk gaf een voorlopig gunstig advies mits er rekening gehouden wordt met de opmerkingen i.v.m. voorwaarden m.b.t. G-sport. Dienst Sport heeft rekening gehouden met deze opmerkingen en de voorgestelde aanpassingen doorgevoerd. Extra advies i.v.m. G-sport werd ook nog gevraagd aan een expert van het G-sportcentrum Dommelhof. 

De subsidie is cumuleerbaar met de andere subsidiereglementen.

Het reglement in bijlage bij deze nota bepaalt de verdere criteria en voorwaarden voor het toekennen van deze topsportsubsidie.

Regelgeving bevoegdheid

De gemeenteraad is bevoegd op basis van artikel 40-41 van het decreet over het lokaal bestuur.
<p>De gemeenteraad is bevoegd op basis van artikel 40-41 van het decreet over het lokaal bestuur.</p>

Besluit

De gemeenteraad beslist:

Artikel 1

De gemeenteraad gaat akkoord met het subsidiereglement topsport.