Terug College van burgemeester en schepenen

di 31/08/2021 - 08:35 Schepenzaal

Besluit om hoogdringende punten toe te laten op de zitting

Wim Dries

Beleidscoördinatie en Innovatie

Personeelszaken

Veiligheid

Interne Stafdiensten en ICT

Anniek Nagels

Talentontwikkeling

Samenleven en Cultuur

Dierenwelzijn

Kathleen Parthoens

Sport

Dienstverlening (GIDS, bevolking, burgerlijke stand, begraafplaatsen)

Dienstverlening

Toon Vandeurzen

Economie

Ruimte

Toerisme & Evenementen

Duurzaamheid

Karel Kriekemans

Mobiliteit

  • De fietssnelweg F76 verbindt Genk met Tongeren. Een groot deel van het tracé loopt op Genks grondgebied. In de projectstuurgroep werden oplossingen gezocht voor bestaande knelpunten op het tracé. Deze worden voorgesteld in aanpassingen in de startnota. Er werd tevens een wervend beeld gecreeërd voor elke betrokken gemeente. Een eerste indicatieve raming van de totale kostprijs van de fietssnelweg werd opgemaakt. Een voorstel van gefaseerde aanpak van de werken werd voorgesteld.

Externe werken

Jeugd

Toerisme & Evenementen

Yilmaz Kurtal

Financiën

Werk

Mededelingen