Terug Vast Bureau

di 31/08/2021 - 08:30 Schepenzaal

Hoogdringende punten toe te laten tot de zitting

Wim Dries

Beleidscoördinatie en Innovatie

Toon Vandeurzen

Ruimte

Yilmaz Kurtal

Financiën

Ria Grondelaers

Voorzitter BCSD

  • Genk gaat zeer duidelijk de strijd aan tegen (kans)armoede, waarbij één van de hefbomen in armoedebestrijding inkomensbescherming is. De vaststelling blijft dat het leefloon en andere uitkeringen vaak ontoereikend blijven om een menswaardig bestaan op te bouwen. Lokaal kan een OCMW op basis van artikel 1 van de OCMW-wet aanvullende financiële en/of materiële steun toekennen om mensen met een beperkte financiële draagkracht een menswaardig leven te garanderen. Om gelijke, eenvormige en objectieve behandeling te waarborgen, werkt OCMW Genk met een uitgewerkt steunverleningskader voor aanvullende financiële steun op het moment dat inkomsten en uitgaven niet meer in evenwicht zijn. Dit besluit voorziet een actualisatie van het huidig steunverleningskader. 

Sociaal Welzijn


Publicaties