Terug Raad van Bestuur (AGB)

di 20/04/2021 - 18:30 Via Teams

Hoogdringende punten toe te laten tot de zitting

Bespreekpunten

Bestuursondersteuning

Cluster Financiƫn

  • De jaarrekening vormt het sluitstuk van de jaarlijkse cyclus, waarbij gerapporteerd wordt over de inhoudelijke realisaties, de financiële gevolgen van het gevoerde beleid op budgettair en algemeen boekhoudkundig vlak en de totale financiële toestand van AGB Genk. De verschillende deelrapporten zoals voorgeschreven in de BBC-regelgeving en het Wetboek Vennootschappen en Verenigingen maken samen de jaarrekening 2020 van AGB Genk uit.

Klachtenbehandeling