Laatste vergadering

Agenda
Gemeenteraad wo 21/12/2022 - 19:45
 • 1. 2022_GEM_00342 - Zittingsverslag en notulen van de gemeenteraad - 20 december 2022 - Goedkeuring
 • 2. 2023_GEM_00001 - Pakjestruck JOE - Pakje van je hart op 12 december: donatie vzw KINDERGELUK - Goedkeuring
 • 3. 2022_GEM_00302 - Family Justice Center (FJC) - Vernieuwing samenwerkingsovereenkomst Limburgs Family Justice Center (FJC) - Goedkeuring
 • 4. 2022_GEM_00297 - Werkingssubsidies - Opvang voor baby's en peuters 2022 - Goedkeuring
 • 5. 2022_GEM_00298 - Werkingssubsidies buitenschoolse opvang - Bijkomende subsidie schoolgebonden opvang 2021-2022 - Goedkeuring
 • 6. 2022_GEM_00306 - Werkingssubsidie BKO - Werkingssubsidie buitenschoolse kinderopvang (gedeelde loonkosten) - Goedkeuring
 • 7. 2022_GEM_00299 - Startsubsidie - Opvang voor baby's en peuters - kinderopvang Felies Regio Genk vzw - Goedkeuring
 • 8. 2022_GEM_00312 - Samenwerkingsovereenkomst vzw PAS - Addendum o.v.b. Plan Samenleven - Goedkeuring
 • 9. 2022_GEM_00314 - Samenwerkingsovereenkomst 2023 BKO Genk-Centrum - Samenwerkingsovereenkomst 2023 BKO Genk-Centrum tussen stad Genk en uitbater vzw BKO Genk - Oost - Goedkeuring
 • 10. 2022_GEM_00315 - Aanpassing financiering lange opvang BKO naar aanleiding van hyperinflatie - Aanpassing financiering lange opvang BKO naar aanleiding van hyperinflatie: verhoging werkingsmiddelen - Goedkeuring
 • 11. 2022_GEM_00321 - Uitbreiding stedelijk kunst- en cultureel erfgoedpatrimonium - Aanvaarding van de schenking van een kunstwerk voor de stedelijke kunstcollectie - Aanvaarding
 • 12. 2022_GEM_00303 - Subsidiereglement - Topsport - Goedkeuring
 • 13. 2022_GEM_00324 - Individuele subsidieovereenkomst voor een uitzonderlijke investeringssubsidie voor de bouw van een hockeyaccommodatie - HOCKEY CLUB GENK vzw - Goedkeuring
 • 14. 2022_GEM_00310 - Subsidiereglement - Hernieuwing reglement werkingssubsidie en subsidie kwalitatieve jeugdsport - Goedkeuring
 • 15. 2022_GEM_00323 - Bregel Sport vzw - Minnelijke beëindiging huurovereenkomst - Goedkeuring
 • 16. 2022_GEM_00317 - Overeenkomst buurtwerk met Stebo vzw - Addendum bij de overeenkomst - Goedkeuring
 • 17. 2022_GEM_00316 - Overeenkomst buurtwerk met Saamo vzw (voorheen Rimo vzw) - Addendum bij de overeenkomst - Goedkeuring
 • 18. 2022_GEM_00308 - Subsidie tot commerciële invulling en verfraaiing en optimalisatie van handels-, horecapanden en buurtwinkels 2023-2026 - Reglement - Goedkeuring
 • 19. 2022_GEM_00307 - OMV-SH-IIOA - Wegenisdossier bij omgevingsvergunning voor de opheffing van een trage weg en het kappen van bomen t.b.v. het oprichten van een clubgebouw, het plaatsen van 4 dug-out zones, reliëfwijziging, het aanleggen van verharding, het aanleggen van 2 kunstgraspleinen, het plaatsen van reclame, het plaatsen van 2 scoreborden, het plaatsen van een omheining, het plaatsen van 16 verlichtingspalen en het aanleggen van 2 petanquebanen en het exploiteren van een grondwaterwinning met als adres Marcel Habetslaan (dossiernr. OMV_2022037962) - Goedkeuring
 • 20. 2022_GEM_00311 - GECORO - wijziging samenstelling, huishoudelijk reglement en kennisname advies startnota RUP Woonwagenpark Geenhornstraat - Kennisname en goedkeuring
 • 21. 2022_GEM_00295 - Verlenen erfdienstbaarheid van overbouw - Overeenkomst vestigen erfdienstbaarheid van overbouw - project, t.p. Klokstraat - Goedkeuring
 • 22. 2022_GEM_00296 - Werkingssubsidies jeugdverenigingen 2022 - Vraag afwijking wegens onvoorziene gevallen, conform het "Reglement werkingssubsidies en subsidies voor startende jeugdwerkingen" op basis van coronasituatie - Goedkeuring
 • 23. 2022_GEM_00322 - 2022-110/AA - Ontwerp- en realisatieopdracht van een lichtinstallatie voor Thor Park - Goedkeuring starten procedure en overeenkomst

Volgende openbare vergaderingen

Alle vergaderingen